BETH YW GOLEUADAU SOLAR LEDWrth i ni i gyd konwn, mae golau solar Led yn cymryd egni'r haul fel y pŵer, mae celloedd solar yn ystod y dydd yn defnyddio paneli solar i drawsnewid ynni'r haul i wefru'r batri, yn y tywyllwch, mae'r batri yn darparu'r pŵer i'r ffynhonnell golau LED ar gyfer goleuo, heb osod piblinellau cymhleth a drud, gall addasu cynllun y lampau, yn ddiogel ac yn arbed ynni, heb yr angen i weithio'n sefydlog ac yn ddibynadwy, gall arbed cynnal a chadw trydan.


Mae golau solar yn ornest ysgafn sy'n cynnwys lamp LED, panel solar, a batri y gellir ei ailwefru. Efallai y bydd lamp, panel solar a batri wedi'u hintegreiddio mewn un uned mewn lampau awyr agored.

Defnyddir goleuadau gardd solar ar gyfer addurno, ac maent yn dod mewn amrywiaeth eang o ddyluniadau. Weithiau maent ar thema gwyliau a gallant ddod mewn siapiau anifeiliaid yn ogystal â blodau, a dim ond y siâp golau arferol sydd ganddynt. Fe'u defnyddir yn aml i farcio gardd neu'r ardaloedd o amgylch pyllau nofio, lawntiau. Nid yw rhai goleuadau solar yn darparu cymaint o olau â system oleuadau â phŵer llinell, ond maent yn hawdd eu gosod a'u cynnal, ac maent yn darparu dewis arall rhatach yn lle lampau â gwifrau.