GOSOD DIOGEL, HAWDD, DIY


Wrth gynllunio eich gweddnewidiad gardd allanol nesaf, nodwedd hanfodol i'w chynnwys yw goleuadau llwybr awyr agored. Bydd goleuadau wal allanol gwych yn goleuo'ch gardd yn feddal gyda'r nos ar gyfer difyrru yn ystod y nos, yn ogystal â diogelu diogelwch eich teulu a'ch gwesteion trwy sicrhau bod llwybrau a chorneli tywyll wedi'u goleuo'n ddigonol. Darllenwch ymlaen i ddod o hyd i'r goleuadau solar gorau sy'n cael eu pweru gan yr haul gydag adolygiadau 2015 i ddod o hyd i'r cynhyrchion a fydd yn gwella'ch gofod awyr agored newydd ac yn sicrhau ei fod yn swyddogaethol yn ogystal â hardd. Ar ôl treulio oriau yn dylunio'r ardal byw yn yr awyr agored a phlannu'ch gardd hardd yn ofalus, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu mwynhau ffrwyth eich llafur ar unrhyw adeg o'r dydd. Mae ymgorffori'r tueddiadau diweddaraf mewn syniadau goleuadau awyr agored unigryw yn agwedd hanfodol ar unrhyw brosiect tirwedd i wella golwg yr ardaloedd hyn gyda'r nos.

Tueddiad dylunio tirwedd poblogaidd yn 2015 yw goleuadau solar oherwydd ei fod yn dod mewn amrywiaeth eang o orffeniadau addurniadol, mathau a phrisiau ac mae hefyd yn hawdd ac yn rhad i'w osod gan nad oes cost ychwanegol am drydan na gwifrau proffesiynol. Mae goleuadau patio solar yn storio egni o haul yn ystod y dydd ac yn ei ddefnyddio i ddarparu goleuo meddal dymunol i'ch gardd ar gyfer difyrru yn ystod y nos. Wrth ystyried manteision ac anfanteision ynni'r haul mae'n anodd dod o hyd i negyddion yn y gosodiadau ysgafn hyn. Yn wahanol i oleuadau allanol dan arweiniad, nid ydynt yn cynyddu biliau trydan, maent yn hunangynhwysol ac felly'n dileu costau gosod, ac yn dod mewn amrywiaeth helaeth o orffeniadau a siapiau gan eu gwneud yn hawdd eu hymgorffori mewn unrhyw gynllun dylunio. Un con i oleuadau dec solar yw efallai na fyddant yn darparu cymaint o olau â goleuadau traddodiadol a arweinir gan ardd yn enwedig ar ddiwrnodau cymylog. Gyda'r nifer fawr o gynhyrchion newydd mewn syniadau goleuo tirwedd solar, gall fod yn eithaf brawychus dewis y gosodiad sy'n berffaith ar gyfer eich gofod awyr agored.


Gwnewch eich hun yn aml mae tirlunwyr cartref yn pendroni beth yw'r goleuadau solar awyr agored gorau ar gyfer gerddi. Mae'n anodd ateb hyn oherwydd mae gan oleuadau gardd solar amrywiaeth eang o ddefnyddiau i weddu i unrhyw dirwedd, gardd neu ofod byw yn yr awyr agored. Mae tueddiadau dylunio gerddi poblogaidd 2015 yn ymgorffori goleuadau solar mewn ffyrdd newydd ac unigryw i wella'ch tirlunio. Mae goleuadau stanciau gardd yn creu llwybrau cyflym a hawdd i'w gosod trwy ardaloedd garddio i ddarparu arweiniad a goleuo i'ch gwesteion yn ystod adloniant gyda'r nos. Mae lampau gardd llachar yn berffaith ar gyfer lleoedd patio neu fannau eistedd oherwydd eu bod yn darparu mwy o oleuedd sy'n ddelfrydol ar gyfer crynoadau mawr neu brydau awyr agored, tra bod goleuadau llinyn gardd yn darparu hwyl a mympwy yn yr ardaloedd hyn i swyno'ch gwesteion gyda'r nos. Porwch ein horielau wedi'u llenwi â'r lluniau poblogaidd diweddaraf o erddi i gael ysbrydoliaeth a syniadau ar sut i gynnwys y gosodiadau golau amlbwrpas hyn yn eich gofod awyr agored i sicrhau y gellir eu mwynhau trwy'r nos.