Newyddion Diwydiant

Rhagofalon ar gyfer defnyddio lleithydd

2021-10-23
1. Ceisiwch beidio â defnyddio dŵr tap yn uniongyrchol fel dŵr humidification wrth ei ddefnyddio, oherwydd mae rhai mwynau fel calsiwm a magnesiwm yn y dŵr tap, a allai effeithio ar y lleithydd, a bydd yr ïonau calsiwm a magnesiwm ynddo hefyd yn achosi llygredd eilaidd i'r awyr; a'r dŵr tap Mae hefyd yn cynnwys rhai micro-organebau fel powdr cannu, bydd arnofio yn yr awyr yn achosi rhywfaint o niwed i'r corff dynol;

2. Amnewid y dŵr yn y lleithydd yn rheolaidd. Os yw'r dŵr yn yr aer am amser hir, bydd rhai bacteria yn cael eu heintio, a bydd ansawdd y dŵr yn newid. Pan na ddefnyddir y lleithydd, ceisiwch gadw'r lleithydd yn sych;

3. Glanhewch a diheintiwch y lleithydd yn rheolaidd. Yn aml mae dŵr yn y lleithydd, a fydd yn dirywio gyda'r bacteria yn yr aer. Rhaid glanhau a diheintio'r lleithydd yn rheolaidd;

4. Yrlleithdero'rlleithyddni ddylai fod yn rhy uchel, a'i addasu yn ôl yr amgylchedd ar unrhyw adeg. Gall aros mewn amgylchedd llaith am amser hir achosi arthritis yn hawdd a gwaethygu clefydau cysylltiedig fel arthritis a diabetes;

Mae yna ychydig o awgrymiadau ar gyfer defnyddio'r lleithydd. Rhowch lleithydd wrth ei ymyl wrth dorri winwns. Ni fyddwch yn taflu dagrau wrth dorri winwns. Rhowch y lleithydd mewn man lle mae'n hawdd cynhyrchu trydan statig. Bydd y lleithydd hefyd yn dileu trydan statig.

Pan nad oes lleithydd, gallwch hefyd lleithio'r ystafell trwy chwistrellu dŵr, gosod basn, ac ati, ond y ffordd fwyaf cyfleus yw defnyddio lleithydd fel y gallwch chi wneud addasiadau ar unrhyw adeg.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept