Newyddion Diwydiant

Sut i lanhau a chynnal goleuadau cwrt?

2023-11-13

Ar gyfer lampau cwrt a gosodiadau goleuo eraill, yn ystod y broses o lanhau a chynnal a chadw, credir bod llawer o bobl yn poeni fwyaf am sut i'w glanhau a'u cynnal yn effeithiol. Felly, o'r sefyllfa bresennol, mae llawer o waith glanhau a chynnal a chadw ar gyfer y math hwn o offer.


Glanhewch yr offer yn rheolaidd


Yn ystod y broses lanhau o offer ysgafn y cwrt, gadewch i ni edrych ar sefyllfa wirioneddol y math hwn o offer. Gan fod y math hwn o offer bob amser yn yr awyr agored, mae crynhoad uchel o lwch a baw, a allai effeithio ar weithrediad yr offer. Felly, rhaid inni ei lanhau'n rheolaidd a defnyddio lliain i'w sychu. Fodd bynnag, rhaid inni gynnal symudiadau cyson yn ystod y broses lanhau a pheidiwch â'i rwbio yn ôl ac ymlaen. Ac yn ystod y broses lanhau, dylai'r dwyster fod yn gymedrol, yn enwedig wrth ddelio â rhai chandeliers neu osodiadau goleuo eraill, a dylai'r glanhau fod yn ysgafn ac yn ysgafn.


Yn ystod y broses lanhau o offer goleuo cwrt, mae'n bwysig rhoi sylw i bob maes. Mae angen i ni lanhau tu mewn cyfan y gosodiad goleuo. Wrth lanhau'r bwlb golau, rhaid i ni ddiffodd yr holl oleuadau yn gyntaf, ac yna tynnu'r bwlb golau ar wahân yn ystod y broses sychu. Os ydych chi'n glanhau'r gosodiad goleuo'n uniongyrchol, peidiwch â chylchdroi'r bwlb yn glocwedd i osgoi tynhau'r pen lamp cyfan, Mae hyn yn arwain at ddatgysylltu.
Gofal a chynnal a chadw amserol


Yn ystod y broses o gynnal a chadw goleuadau cwrt, mae'n bwysig rhoi sylw i gynnal a chadw'r holl oleuadau, a chynnal archwiliadau ac atgyweiriadau rheolaidd ar bob lefel. Unwaith y bydd problemau'n codi, mae'n bwysig cyflawni cyfrifoldeb pawb a pheidio â hongian addurniadau ar y goleuadau.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept