Newyddion Diwydiant

Beth yw manteision goleuadau cwrt

2023-11-13

Gyda datblygiad cadwraeth ynni, ymwybyddiaeth diogelu'r amgylchedd, a thechnoleg ynni solar, mae technoleg ynni'r haul hefyd wedi'i chymhwyso mewn cyrtiau. Mae llawer o ardaloedd preswyl newydd wedi dechrau defnyddio goleuadau cwrt, ac efallai na fydd llawer o bobl yn gyfarwydd iawn â goleuadau cwrt. Mewn gwirionedd, os ydych chi'n talu sylw, fe welwch fod gan lampau o'r fath fanteision penodol hefyd.


Y pwynt cyntaf yw bod ganddo oes hirach a hyd oes hirach. Ar hyn o bryd, mae goleuadau cwrt o'r fath yn dal i ddefnyddio ynni'r haul yn uniongyrchol fel y ffynhonnell golau, felly gall eu bywyd gwasanaeth gyrraedd 50000 awr. Gall oes y famfwrdd celloedd solar a'r batri fod hyd at 5 mlynedd neu fwy. Dim cynnal a chadw, nid oes angen ffi cynnal a chadw. Ar ôl datblygu ynni'r haul, mae cyrtiau solar a chyfleusterau eraill yn storio trydan mewn batris heb fod angen biliau trydan na chynnal a chadw rheolaidd fel cyrtiau arddangos.


Yn ail, amddiffyn eich golwg. Mae golau cwrt solar yn cael ei yrru gan gerrynt uniongyrchol, ac nid yw'r golau a allyrrir yn arbennig o ysgogol. Fel hyn, gall ddarparu goleuadau cyfatebol yn y nos heb boeni am y ffynhonnell golau disglair a allyrrir, gan sicrhau defnydd a goleuadau cywir.


Yn drydydd, mae'r ffactor diogelwch yn uchel. Mae iardiau solar angen llai o foltedd a cherrynt, felly mae llai o wres ac nid oes angen poeni am risgiau diogelwch megis gollyngiadau. Felly, wrth ei ddefnyddio, nid oes angen poeni am faterion diogelwch, fel y gellir cael defnydd diogel.


Y dyddiau hyn, cyn belled â bod gennych ddealltwriaeth benodol o oleuadau cwrt, fe welwch y gall gosodiadau goleuo o'r fath fod â manteision penodol, felly maent wedi dod yn fath o osodiadau goleuo a ddefnyddir yn gyffredin mewn cyrtiau, a all sicrhau bod gwaith goleuo penodol yn cael ei gwblhau. , sicrhau gwell goleuo, ac felly chwarae rhan benodol fel ffynhonnell golau hwn.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept