Newyddion Diwydiant

Sut i gynnal lamp cwrt ar ôl ei ddefnyddio am gyfnod o amser?

2023-11-13

Y dyddiau hyn, mae mwy a mwy o leoedd sydd angen defnyddio goleuadau stryd. Mae'r lleoedd hyn yn gofyn am ddefnyddio lampau ar gyfer goleuo, ac ar ôl cael effeithiau goleuo, gall hefyd sicrhau diogelwch bywyd bob dydd, a all ddod â manteision mawr. Mae hyn yn gwbl heb unrhyw broblem. O ran gosod goleuadau cwrt yn aml y dyddiau hyn, mae gan y math hwn o olau stryd werth uchel iawn mewn defnydd, felly mae ei amlder defnydd hefyd yn uchel, Felly sut y dylid cynnal a chadw ar ôl ei osod?1. Gwaith cynnal a chadw sydd ei angen


Mae angen cynnal a chadw unrhyw offer cyn y gall gyflawni ei allu gweithio angenrheidiol yn llawn. Mae hwn yn fanylyn pwysig iawn na ellir ei anwybyddu. Fel golau stryd sy'n cael ei osod yn aml y dyddiau hyn, mae goleuadau cwrt yn cael eu gosod yn aml oherwydd eu gwerth esthetig deniadol. Ar ôl ei osod, dylid rheoli'r nifer o weithiau y mae'r golau stryd yn cael ei droi ymlaen ac i ffwrdd ac ni ddylid ei droi ymlaen yn aml, Yn ail, mae hefyd yn bwysig rhoi sylw i'r defnydd arferol o lampau a chynnal effeithiau esthetig.2. Glanhau gwaith ar ôl ei ddefnyddio


Er mwyn sicrhau effaith arferol goleuadau cwrt ar ôl eu defnyddio, mae yna lawer o bethau i roi sylw iddynt, megis materion glanhau na ellir eu hanwybyddu. Mae hwn yn gynnwys hanfodol, gan fod angen gosod gosodiadau goleuo awyr agored, felly bydd llwch ar ôl eu defnyddio am gyfnod o amser, a fydd yn effeithio ar yr effaith goleuo. Felly, er mwyn sicrhau gwerth goleuo goleuadau stryd, mae angen glanhau a sychu goleuadau stryd yn rheolaidd ar ôl eu defnyddio.


Mae amlder defnyddio goleuadau stryd yn uchel iawn nawr, sy'n fanylyn sy'n werth rhoi sylw iddo. O ran defnyddio goleuadau cwrt, maent eisoes yn aml iawn. Er mwyn ymestyn eu bywyd gwasanaeth, mae angen cynnal a chadw a glanhau rheolaidd.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept