Newyddion Diwydiant

Bydd y Galw am Ynni Solar Byd-eang yn Gostwng i 92-95GW erbyn 2018

2018-06-20
Yn ôl EnergyTrend, bydd y rheoliadau newydd a weithredir gan gyfleustodau cyhoeddus Tsieina a gweithfeydd pŵer ynni solar dosbarthedig yn arwain at y galw yn gostwng i 29-35 GW. Y capasiti gosodedig canol blwyddyn a ragwelir yn 2018 fydd 31.6 GW, gostyngiad o 40%.

Felly, bydd y galw byd-eang am ynni solar yn dirywio flwyddyn ar ôl blwyddyn, sef y tro cyntaf i hyn ddigwydd.

Mae EnergyTrend yn rhagweld y bydd y galw am ynni solar byd-eang yn gostwng 5% -8% i 92-95GW erbyn 2018. Yn ôl data’r cwmni ymchwil marchnad, cyn 2019, disgwylir na fydd capasiti'r diwydiant solar yn fwy na 100GW. Yn 2019, bydd mwy o farchnadoedd newydd yn dod i'r amlwg.

Dywedodd EnergyTrend y disgwylir i’r sefyllfa hon gael effaith ar gadwyn gyflenwi’r diwydiant eleni, yn enwedig pan fydd yn rhoi pwysau sylweddol ar y pris gwerthu ar gyfartaledd. Nid yw hyn yn syndod. Dywedodd EnergyTrend fod y status quo wedi dechrau rhoi pwysau ar brisiau gwerthu ar gyfartaledd.

Fodd bynnag, oherwydd anghenion cynllun arweinydd Tsieineaidd a phrosiectau lliniaru tlodi, disgwylir y bydd y galw yn cynyddu ym mhedwerydd chwarter 2018, ac y bydd yn cynnal rhywfaint o sefydlogrwydd cyn y dirywiad yn y pris gwerthu ar gyfartaledd yn y chwarter cyntaf. o 2019.

Bydd y dirywiad yn y pris gwerthu cyfartalog a drosglwyddir trwy'r gadwyn gyflenwi yn effeithio ar brisiau modiwlau PV, ac yn benodol bydd yn gwanhau effaith dyletswyddau gwrth-dympio'r UD a osodir trwy achos 201. Yn 2019, bydd tariffau yn gostwng 5% i 25%, felly mae'r effaith tariff yn debygol iawn o wanhau ymhellach.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept