Newyddion Diwydiant

Lampau pryfleiddiad solar a phlaladdwyr yn erbyn ei gilydd, pwy sy'n well?

2018-09-27

Wrth fynd ar drywydd amaethyddiaeth werdd, mae ffrindiau ffermwyr yn cyflwyno dulliau pryfleiddiad newydd yn gyson i ddileu plâu a chlefydau cnydau er mwyn ymladd yn well yn erbyn clefydau cnydau a phlâu pryfed. Mae lampau pryfleiddiad solar wedi ymddangos, ac mae croeso i bawb, ond pwy all wneud pryfleiddiaid ynni solar a phlaladdwyr i ymladd yn erbyn ei gilydd, pwy all fod yn well?

Wrth fynd ar drywydd amaethyddiaeth werdd, mae ffrindiau ffermwyr yn cyflwyno dulliau pryfleiddiad newydd yn gyson i ddileu plâu a chlefydau cnydau er mwyn ymladd yn well yn erbyn clefydau cnydau a phlâu pryfed. Mae lampau pryfleiddiad solar wedi ymddangos, ac mae croeso i bawb, ond pwy all wneud pryfleiddiaid ynni solar a phlaladdwyr i ymladd yn erbyn ei gilydd, pwy all fod yn well?

Mae plaladdwyr plaladdwyr yn fesurau diogelu planhigion cyffredin a'r prif fesurau pryfleiddiad ar dir fferm yn y gorffennol. Fodd bynnag, mae effaith y dull pryfleiddiad hwn ar ansawdd cynhyrchion amaethyddol yn bellgyrhaeddol iawn, sydd nid yn unig yn achosi i gynhyrchion amaethyddol gael eu llygru, ond hefyd yn achosi micro-organebau i'w lladd, mae hyn yn gwanhau gallu'r pridd i adennill, ac mae'n hefyd yn niweidio iechyd pobl.

Dim ond yn ystod y dydd y mae angen i lampau pryfleiddiad solar amsugno ynni'r haul, ac ar ôl iddi dywyllu, gall ddileu plâu yn awtomatig. Beth yw'r egwyddor? Mae'r lamp pryfleiddiad solar gwreiddiol yn defnyddio ffototaxis plâu. Gwyddom fod gan lawer o blâu nodwedd ffototaxis, a bydd y golau'n cael ei ddenu. Mae lamp y lamp pryfleiddiol solar yn fagl golau proffesiynol, ac mae ei golau yn fwy deniadol i blâu, fel y bydd y pla yn cael ei ddenu gan lamp y lamp pryfed solar, ac felly'r foltedd uchel y tu allan i'r lamp. Mae'r grid yn cael ei ladd.

Yn y broses o blâu amaethyddol, mae defnyddio lampau pryfleiddiad solar nid yn unig yn lleihau'r defnydd o blaladdwyr cemegol, ond hefyd yn defnyddio adnoddau ynni solar i leihau'r costau cynhyrchu uchel ac mae ganddo fanteision mwy amlwg.

Mae plaladdwyr plaladdwyr yn fesurau diogelu planhigion cyffredin a'r prif fesurau pryfleiddiad ar dir fferm yn y gorffennol. Fodd bynnag, mae effaith y dull pryfleiddiad hwn ar ansawdd cynhyrchion amaethyddol yn bellgyrhaeddol iawn, sydd nid yn unig yn achosi i gynhyrchion amaethyddol gael eu llygru, ond hefyd yn achosi micro-organebau i'w lladd, mae hyn yn gwanhau gallu'r pridd i adennill, ac mae'n hefyd yn niweidio iechyd pobl.

Dim ond yn ystod y dydd y mae angen i lampau pryfleiddiad solar amsugno ynni'r haul, ac ar ôl iddi dywyllu, gall ddileu plâu yn awtomatig. Beth yw'r egwyddor? Mae'r lamp pryfleiddiad solar gwreiddiol yn defnyddio ffototaxis plâu. Gwyddom fod gan lawer o blâu nodwedd ffototaxis, a bydd y golau'n cael ei ddenu. Mae lamp y lamp pryfleiddiol solar yn fagl golau proffesiynol, ac mae ei golau yn fwy deniadol i blâu, fel y bydd y pla yn cael ei ddenu gan lamp y lamp pryfed solar, ac felly'r foltedd uchel y tu allan i'r lamp. Mae'r grid yn cael ei ladd.

Yn y broses o blâu amaethyddol, mae defnyddio lampau pryfleiddiad solar nid yn unig yn lleihau'r defnydd o blaladdwyr cemegol, ond hefyd yn defnyddio adnoddau ynni solar i leihau'r costau cynhyrchu uchel ac mae ganddo fanteision mwy amlwg.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept