Newyddion Cwmni

8 peth i'w gwneud os nad yw'ch goleuadau solar yn gweithio

2019-01-08

8 peth i'w gwneud os nad yw'ch goleuadau solart gweithio


1. Gwiriwch eu bodail droi ymlaen

Byddech yn synnu pa mor aml y mae pobl yn hafant sylweddoli bod gan eu goleuadau switsh ymlaen/diffodd (nid oes gan bob un ohonynt).


2. Gwiriwch fod ynos nid tab tynnu ar y batri

Bydd hyn yn berthnasol i oleuadau newydd eu prynu yn unig. Weithiau mae tab tynnu ar y batri y mae angen ei dynnu cyn i'r golau weithio. Os na fydd eich golau solar newydd yn gwneud hynnyt gwaith, yn bendant yn gwirio ar hyn.


3. Gorchuddiwch y panel i brofi'r golau

Yn gyffredinol, nid yw goleuadau solar yn gweithio yn ystod y dydd. Er mwyn profi a yw'r golau'n gweithio, bydd angen i chi orchuddio'r panel solar yn llwyr i efelychu tywyllwch.


4. Sicrhewch fod y panel solar yn lân

Gall panel solar budr effeithio ar faint o dâl a dderbynnir. Gweler ein canllaw glanhau eich panel solar


5. Sicrhewch fod y panel solar wedi'i leoli'n gywir

Dylid gosod y panel solar i dderbyn golau’r haul drwy’r dydd (neu’r rhan fwyaf o’r dydd o leiaf), neu efallai na fydd yn derbyn tâl digonol. A oes angen golau haul uniongyrchol ar oleuadau solar i weithio?


6. Profwch gyda batris rheolaidd os yn bosibl
Yn y rhan fwyaf o achosion o oleuadau solar ddim yn gweithio, y batris sydd ar fai. Naill ai nid ydynt yn derbyn tâl neu nid ydynt yn ei ddal. Os yw'r goleuadau'n gweithio gan ddefnyddio batris arferol yna mae'n amlwg mai'r broblem yw naill ai'r batris y gellir eu hailwefru neu'r panel solar.

7. Diffoddwch a gadewch i godi tâl am 72 awr

Bydd goleuadau solar yn dal i godi tâl os na chânt eu troi ymlaen, a thrwy eu diffodd rydych chi mewn gwirionedd yn caniatáu i'r batri gael tâl llawn dros sawl diwrnod o olau'r haul. Mae'n syniad gwneud hyn yn rheolaidd gyda'ch holl oleuadau solar.


8. Cysylltwch â'r adwerthwr

Os bydd popeth arall yn methu, cysylltwch â'r adwerthwr y gwnaethoch brynu'ch goleuadau ganddo. Mae gan bob un o'n goleuadau warant 12 mis. Felly, os ydych chiwedi rhoi cynnig ar y camau uchod ac wedi prynu eich goleuadau gennym ni o fewn y 12 mis diwethaf cysylltwch â ni.


Blaenorol:

BLWYDDYN NEWYDD DDA

Nesaf:

Llwytho
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept