BETH YW HAWLIAU SOLAR LED

Fel yr ydym i gyd yn gyfuno, mae golau solar dan arweiniad yn cymryd ynni'r haul fel pŵer, celloedd solar wrth ddefnyddio paneli solar yn ystod y dydd i drawsnewid ynni'r haul i godi'r batri, yn dywyll, mae'r batri yn rhoi'r pŵer i'r ffynhonnell golau LED ar gyfer goleuadau, heb osod piblinell gymhleth a drud, gall addasu gosodiad y lampau, arbedion diogel ac ynni, heb yr angen i weithio'n gadarn ac yn ddibynadwy, gall arbed cynhaliaeth trydan.


Mae golau haul yn gylchdro ysgafn sy'n cynnwys lamp LED, panel solar, a batri ail-alwadadwy. Gall lampau awyr agored fod â lamp, panel solar a batri wedi'i integreiddio mewn un uned.

Mae goleuadau gardd yr haul yn cael eu defnyddio ar gyfer addurno, ac maent yn dod mewn amrywiaeth eang o ddyluniadau. Maent weithiau yn themâu gwyliau ac efallai y byddant yn dod mewn anifeiliaid yn ogystal â siapiau blodau, a dim ond y siâp golau arferol sydd ganddynt. Fe'u defnyddir yn aml i nodi gardd neu'r ardaloedd o amgylch pyllau nofio, lawntiau. Nid yw rhai goleuadau solar yn darparu cymaint o oleuni â system goleuo â phŵer llinell, ond maent yn hawdd eu gosod a'u cynnal, ac maent yn cynnig dewis amgen rhatach i lampau gwifren.